Zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vít Dvořák, Elektroslužby Dvořák (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje svých zákazníků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následovně:

  • Veškeré osobní údaje Správce zpracovává vždy korektně, spravedlivě, transparentně, odpovědně a vždy v souladu se zákonem.
  • Zpracování dat je účelově omezené, což znamená, že Správce zpracovává osobní údaje pouze pro určité konkrétní účely.
  • Účely, pro které jsou osobní data zpracovávána:
    • Opravy spotřebičů
    • Prodej spotřebičů (zboží)
  • V rámci minimalizace údajů Správce zpracovává přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
  • Správce zpracovává přesné a aktualizované osobní údaje. Pokud jsou osobní údaje nepřesné, Správce zajistí jejich opravu, k čemuž může požadovat nezbytnou součinnost zákazníka.
  • Přehled osobních údajů, které Správce zpracovává:
    • Jméno a příjmení
    • Titul
    • Adresa
    • Kontaktní telefon
    • Kontaktní e-mail
  • Správce zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů.
  • Správce tímto prohlašuje, že dostatečně technicky a organizačně zabezpečil ochranu osobních údajů před nahodilým zásahem jiných osob jak při manuálním, tak i automatickým způsobu zpracování dat, aby nemohlo dojít k jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného zneužití.
  • Všichni zaměstnanci Správce, kteří přicházení do styku s osobními údaji jsou vázáni povinností mlčenlivostí.
  • V případě porušení zabezpečení ochrany osobních údajů bude Správce ihned informovat ÚOOU a to nejpozději do 72 hodin.

Vít Dvořák

IČ: 63091178