Hi, How Can We Help You?
 • Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha, Stodůlky
 • Napište nám: dvorak@opravujeme.cz
 • Objednejte se : 251 610 329

Práva zákazníka

Práva zákazníka

 Práva zákazníka a servisu při placené opravě

Zákazník má vždy právo vědět cenu opravy před začátkem opravy.

 • Ceník prací je podle zákona vyvěšen ve veřejných prostorách společnosti
 • Ceník prací může na požádání zákazníka sdělit do telefonu operátorka
 • Ceník prací má každý technik u sebe a může ho předložit k nahlédnutí

V případech, kdy bude technikem zjištěno, že spotřebič je neopravitelný nebo náklady na opravu jsou nerentabilní nebo si zákazník již nepřeje dokončení opravy, tak tato částka pokrývá náklady servisu na:

 • Sjednání zakázky a elektronické zpracování do Informačního systému
 • Přípravu mechanika na zakázku včetně technické podpory
 • Rozebrání spotřebiče, diagnostiky a zjištění závady
 • Náklady spojené s dopravou, pokud byl výjezd technika
 • Pokrytí ztrátového času v případě čekání na zákazníka
 • Pokrytí ztrátového času v případě nezastižení zákazníka, který nebyl doma
 • Odvoz spotřebiče k ekologické recyklaci (v případě dílenské opravy)
 • Vypsání Montážního listu nebo Protokolu o likvidaci spotřebiče
 • Ukončení zakázky a elektronické zpracování do Informačního systému

Zákazník platí vždy náklady za výjezd technika a nikoli pouze za provedenou opravu.

To, že nakonec k opravě nemusí dojít, může být z několika důvodů:

 • Nerentabilní oprava = zákazník odmítne dokončení
 • Neopravitelná závada = není ND nebo technické řešení Zamítnutí reklamace ND = závada je jinde než na uvedeném a reklamovaném ND
 • Zamítnutí reklamace předchozí opravy = závada je v jiné části spotřebiče Neuznání Záruční opravy z důvodu nepoužívání výrobku v souladu s návodem
 • Neuznání Záruční opravy z důvodu požívání spotřebiče k podnikatelským účelům
 • Neuznání Záruční opravy z důvodu poruchy na jiném zařízení, než na spotřebiči

V případě odmítnutí úhrady z jakéhokoliv důvodu, může mít za následek oznámení zákazníka do Centrální evidence dlužníků systému CERD a SOLUS.